Predstavniki generalnega direktorata za okolje Evropske komisije na obisku v Sloveniji

ekV petek, 8.6.2012 so na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje gosti predstavnike Generalnega direktorata za okolje Evropske komisije. Gre za enega od rednih delovnih obiskov predstavnikov EK v državah članicah, katerega namen je, da se omogoči neposredna izmenjava mnenj in stališč med pristojnimi službami oz. osebami Komisije in slovenskimi eksperti posameznih vsebin s področja okolja.

Predstavniki EK so predstavili Sporočilo komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom Boljše zagotavljanje koristi okoljskih ukrepov EU: krepitev zaupanja z boljšim znanjem in odzivnostjo. Potem pa so nadaljevali pogovor o odprtih postopkih predvsem v zvezi z varstvom in ohranjanjem narave, presojah vplivov na okolje, okoljevarstvenih dovoljenjih za industrijske naprave in odlagališča odpadkov. Razpravljali so tudi o sodelovanju javnosti pri posameznih upravnih postopkih. Predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in okolje so komisiji predstavili stanje in trende glede onesnaženja s PM10 ter načrte za sprejem ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje