Partnersko kmetijstvo za bolj kakovostno hrano

kmet Partnersko kmetijstvo za bolj kakovostno hranoZačetki partnerskega kmetijstva segajo v zgodnja 60. leta, ko so v Nemčiji, Švici in na Japoskem kot odziv na naraščajoči urbanizaciji kmetijskih površin in posledični zaskrbljenost glede varnosti in kakovosti hrane, pričeli uvajati načine neposrednega nakupa lokalne sezonske hrane.

Skupine potrošnikov in kmetov v Evropi so tako oblikovala kooperativna partnerstva z namenom financirati kmetijstvo in na ta načini pokriti stroške ekološkega in družbeno sprejemljivega kmetijstva. V osemdesetih letih se je partnersko kmetijstvo razširilo v Združene države in se nato vrnilo nazaj v Evropo - Veliko Britanijo in Francijo. Ta, nova oblika socialno-ekonomskega modela je v Sloveniji še dokaj neznana.

Bistveno pri partnerskem kmetijstvu je proizvodnja visokokakovostne hrane za lokalno skupnost z uporabo organskih ali biodinamičnih kmetijskih tehnik in s porazdelitvijo tveganja člansko tržne struktura. Po navadi kmet pol hektarja kmetijskega zemljišča razdeli na 20 do 30 odjemalcev, ki se pred setveno sezono pogovorijo glede želj vpletenih in postavijo jasna pravila sodelovanja. Kmet nato zaseje in oskrbuje pridelke po tehnologiji in predpisih ekološke pridelave in tedensko razdeli pridelke med odjemalce.

Na ta način je kmetu omogočena finančna varnost, odjemalcem pa visokokakovostna hrana. Pomembno je, da je sistem pregleden in da so vsi vpleteni seznanjeni in enotni v dogovoru glede plačila, porazdelitve tveganj in presežkov. Še več, partnersko kmetijstvo deluje sonaravno in družbeno kohezivno, saj je pozorno na reciklažo, rodovitnost tal, obnovljive vire energije ter pestrost sort ali pasem ter krepi vez med mestom in podeželjem in ohranja uravnoteženo družbo.

Več o partnerskem kmetijstvu, delovanju v Sloveniji in pridruženih kmetijah si lahko preberete na spodnji povezavi.

Vir: Partnerskokmetijstvo.si
http://partnerskokmetijstvo.si/

Comments are closed.