“Javni promet povečuje energetsko in stroškovno učinkovitost”

golobKer ravno teče teden mobilnosti, smo se z Blažem Golobom, direktorjem Centra za podporo e-upravljanju EU, med drugim pogovarjali tudi o problemu javnega potniškega prometa.

»Javni potniški promet je v razvitih državah pomembna alternativa osebnemu motoriziranemu prevozu in pomembno prispeva k socialni enakopravnosti na področju mobilnosti ter k vključevanju vseh družbenih skupin v socialne kroge. Prav tako razvit javni promet pomembno zmanjšuje gnečo na cestah v mestih, povečuje energetsko in stroškovno učinkovitost prometnega sistema, povečuje prometno varnost, zmanjšuje onesnaževanje ozračja z onesnaževalci, ki škodujejo zdravju ljudi in varstvu rastlin, zmanjšuje obremenjevanje okolja s hrupom ter izpuste toplogrednih plinov.«

Da je Slovenija na področju javnega prometa v zadnjih 30 letih povsem zastala in se je stanje mobilnosti premočno nagnilo v korist individualnega, avtomobilskega prometa, dokazujejo kazalci mobilnosti, ki nas uvrščajo med najbolj motorizirane narode v Evropi. »Mobilnost povprečni slovenski družini predstavlja večji strošek, kot je to v večni drugih evropskih držav, sektor javnega potniškega prometa pa je med najbolj podhranjenimi v Evropi. Zato je na področju JPP potrebno preusmeriti prizadevanja politike in stroke in omenjene negativne trende obrniti v pozitivno smer. Prav tako je pomembno spodbujati spreminjanje potovalnih navad ljudi in ponuditi kakovostno, učinkovito in finančno privlačno alternativo prevozu z osebnimi avtomobili,« je še povedal Blaž Golob.

Pogovor si lahko v celoti preberete na www.razglej.se.