Novi ukrepi za energetsko učinkovitost stavb

stavbeV Evropskem parlamentu bodo jutri glasovali o direktivi, s katero bi se v državah članicah uvedli novi zavezujoči ukrepi, ki med drugim predvidevajo energetsko prenovo javnih stavb, sisteme obveznega varčevanja za javne energetske službe ter energetske preglede za vsa velika podjetja.

Države bi morale vsako leto obnoviti vsaj 3 % skupne tlorisne površine tistih stavb v državni lasti, ki se ogrevajo in hladijo. Od energetskih podjetij, na katera se direktiva nanaša, pa zahteva, da morajo od leta 2014 do 2020 doseči tak skupni prihranek energije, ki bi bil enak novim letnim prihrankom v višini 1,5 odstotka letne količine prodane energije končnim uporabnikom.

Vir: Informacijska pisarna EP