Pričetek 5. okoljsko-humanitarne akcije Ohranimo Slovenijo, pomagajmo Indiji

Z casopis Pričetek 5. okoljsko-humanitarne akcije Ohranimo Slovenijo, pomagajmo Indiji zbiranjem odpadnega papirja se je pričela že 5. okoljsko-humanitarna akcija Ohranimo Slovenijo, pomagajmo Indiji. V okviru akcije slovenske šole in vrtci, pa tudi različne organizacije in posamezniki zbirajo odpadni papir, izkupiček pa namenijo za šolo za najrevnejše otroke Piali Ahsar Alo, ki jo je v Pialiju v Indiji ustanovila Slovenka Mojca Gayen.

»Želim si, da bi v Sloveniji še naprej sejali seme sreče, ki bo bogato obrodilo doma in v Indiji,« je slovenska poslanka v Evropskem parlamentu dr. Romana Jordan pospremila začetek okoljsko-humanitarne akcije Ohranimo Slovenijo, pomagajmo Indiji, ki pod njenim pokroviteljstvom teče že 5. leto, namenjena pa je pomoči šoli Piali Ashar Alo. Doslej so v okviru akcije zbrali že več kot 21.000 €.

Več si lahko preberete tukaj.

Vir: http://www.rjordancizelj.si/

Comments are closed.