Znižanje cen zemeljskega plina

stanovanjeZemeljski plin je t.i. zeleno fosilno gorivo oz. gorivo prihodnosti, ki končnim porabnikom omogoča, da s svojo izbiro plina za ogrevanje prispevajo k trajnostni, učinkoviti rabi energije ter ohranjanju okolja.

Energetika Ljubljana je predstavila nov produkt, namenjen končnim odjemalcem zemeljskega plina. Produkt, ki potrošnikom zagotavlja nižje cene plina za kar dvanajst mesecev, cilja na proaktivnost odjemalcev pri izbiri ponudnika zemeljskega plina, kjer bo konkurenca zaradi velikih sprememb, ki se dogajajo na trgu s plinom v Evropi, z vstopom več ponudnikov le naraščala.