Dobili smo “Planetu Zemlja prijazne občine 2012”

okolju-prijazna-obcina-5-5-20111Včeraj se  je uradno zaključil 3. vseslovenski natečaj Planetu Zemlja prijazna občina, ki ga organizira društvo Planet Zemlja v sodelovanju z Gospodarskim razstaviščem Ljubljana.

Gre za projekt, skozi katerega komisija, katere člani so strokovnjaki s področja okoljskega ozaveščanja, varovanja gozdov, ravnanja z odpadki, energetike in sejemske dejavnosti, pridobiva pomembne podatke o stanju okoljskega udejstvovanja in načrtovanja lokalnih skupnosti. Razveseljivo je dejstvo, da se je kljub iz leta v leto zahtevnejšem natečaju, nanj prijavilo enako število občin kot lani, med temi pa so vse prejemnice naziva iz preteklih let in vse več mestnih občin.

Komisija strokovnjakov Agencije za okolje, Zavoda za gozdove, Visoke šole za tehnologijo in sisteme, Gradbenega Instituta ZRMK, Gospodarskega razstavišča Ljubljana in društva Planet Zemlja, je letos imela težko delo, saj se je prvič soočila z občinami, ki so izredno aktivne in inovativne na vseh navedenih področjih. Tako se je organizator odločil, da bo letos poleg naziva najboljši občini v posamezni kategoriji, podelil še priznanja trem občinam iz iste kategorije (lani sta poleg naziva dobili priznanja le dve občini iz posamezne kategorije). Te so razdeljene po številu prebivalstva v tri kategorije: do 3.000, do 10.000 ter nad 10.000 prebivalcev.

Naziv »Planetu Zemlja prijazna občina 2012« so prejele:
Občina Vransko (v kategoriji do 3.000 prebivalcev)
Občina Vojnik (v kategoriji do 10.000 prebivalcev)
Mestna občina Ljubljana (v kategoriji nad 10.000 prebivalcev)

Priznanje vseslovenskega natečaja »Planetu Zemlja prijazna občina 2012« so prejele:
– Občina Razkrižje, Kostanjevica in Kobilje (v kategoriji do 3.000 prebivalcev)
– Občina Puconci, Kobarid in Trzin (v kategoriji do 10.000 prebivalcev)
– Občina Žalec, Krško in MO Velenje (v kategoriji nad 10.000 prebivalcev)

Po oceni strokovne komisije si navedene občine zaslužijo posebno priznanje javnosti za odgovorno prizadevanje na področju varovanja naravnih danosti, ustvarjanje boljše kvalitete bivanja občank in občanov ter dobro informiranje o pravilnem odnosu do okolja za te in prihodnje generacije.