Gozd je vsesplošno izjemno pomemben

gozdGozdovi so za alpski prostor pomembni iz več razlogov: dajejo dragoceno surovino, les, so življenjski prostor številnih živalskih in rastlinskih vrst, človeka varujejo pred naravnimi nesrečami. Poleg tega dajejo možnost za rekreacijo in preživljanje prostega časa.

Že 25 let projekt gorskega gozda ljudem omogoča, da prispevajo k ohranjanju varovalne funkcije gorskega gozda in se seznanijo s tem neznansko zanimivim ekosistemom.

Projekt gorskega gozda se s svojimi akcijami obrača na nestrokovnjake. Več kot 30.000 prostovoljcev je od ustanovitve leta 1987 že delalo v gorskih gozdovih v Švici, Nemčiji, Avstriji, Kataloniji, Ukrajini in Lihtenštajnu. Neprofitna fundacija s sedežem v Trinu poskuša ljudem posredovati izkušnjo, kako se gibati v naravi s polno odgovornostjo in kako sodelovati daleč od teorije in politike.

Pobuda za začetek projekta pred 25 leti je nastala zaradi spoznanja, da gozdovi umirajo. Danes alpske prebivalce zaradi segrevanja podnebja čaka občutno večji izziv. Zaradi dolgega življenjskega ciklusa dreves imajo podnebne spremembe še posebno močan vpliv na gozdne ekosisteme.

Vir: http://www.cipra.org/sl/alpmedia/novosti-sl/4734

Foto: dan/FreeDigitalPhotos.net