Ozaveščanje o morskih odpadkih

morjeEvropska komisija je pred nekaj dnevi sprejela dokument o morskih odpadkih, ki resno ogrožajo obalno in morsko okolje po vsem svetu. S tem želi prispevati k ozaveščanju javnosti o tem svetovnem problemu in njegovi razsežnosti ter k zmanjšanju njegove pojavnosti, k čemur se je tudi sicer zavezala na letošnjem svetovnem vrhu Rio +20.

Ključne ugotovitve dokumenta so, da imajo politika o vodah, učinkovitosti virov in odpadkih, politika o varstvu morja in okolja ter zakonodaja, povezana z infrastrukturo ladij in pristanišč, pomembno vlogo pri reševanju tega problema, vendar jih je treba bolje izvajati. Pretekla prizadevanja je oviralo prav pomanjkanje zanesljivih informacij o dejanskem obsegu in naravi problema, kar pa naj bi bilo zdaj delno odpravljeno, saj bo na voljo izboljšano poznavanje problema.

Vplive morskih odpadkov na okolje je mogoče opaziti zlasti v morski favni, pomenijo pa tudi dodatno obremenitev za že tako občutljive morske ekosisteme in lahko vplivajo na zdravje ljudi. Poleg tega so morski odpadki slabi za turizem, obalna območja v Evropi pa za njihovo odstranjevanje vsako leto porabijo več milijonov evrov. Do 80 % morskih odpadkov predstavlja plastika, ki izvira iz različnih virov. Plastika se v morskem okolju zelo počasi razgradi, saj lahko traja tudi več stoletij.

Vir: PEK

Foto: prozac1/FreeDigitalPhotos.net