Omrežje Natura 2000 povečano za 25.000 km2

narava2 Omrežje Natura 2000 povečano za 25.000 km2 Evropska komisija je včeraj uradno odobrila, da se v omrežje Natura 2000 vključi nadaljnjih 235 območij, za katera so države članice predlagale, da se priznajo kot „za Skupnost pomembna območja”. Omrežje se je tako povečalo za skoraj 25.000 km2 neprecenljive narave.

Države članice bodo imele na voljo šest let, da vzpostavijo potrebne ukrepe za zaščito teh območij. Zadnja posodobitev zadeva 20 držav članic (med katerimi tokrat ni Slovenije) in zajema vseh devet biogeografskih regij omrežja - alpsko, atlantsko, črnomorsko, borealno, celinsko, makaronezijsko, sredozemsko, panonsko in stepsko regijo. Natura 2000 zdaj zajema 768.000 km2 (17,9 %) kopnega EU in več kot 217.000 km2 (približno 4 %) njenih morij.

Vir: PEK

Comments are closed.