Predstavljen načrt za varovanje evropskih vodnih virov

reka1Kakovost voda EU je kljub izboljšavam v zadnjih letih nezadovoljiva. Prav tako zaskrbljujoča je količina vode, saj se v Evropi pomanjkanje vode in izredni dogodki, na primer poplave, povečujejo v preveč državah članicah. Zato so potrebni okrepljeni ukrepi, da bi EU lahko zaščitila svoje vodne vire in postala bolj gospodarna z viri, vključno z vodo.

Evropska komisija je v ta namen včeraj predstavila načrt za varovanje evropskih vodnih virov – strategijo za zagotavljanje, da je na voljo dovolj kakovostne vode za potrebe ljudi, gospodarstva in okolja.

Prvi del pristopa je boljše izvajanje obstoječe vodne politike EU in izkoriščanje priložnosti, ki jih ponuja sedanja zakonodaja, na primer s povečanjem uporabe ukrepov naravnega zadrževanja vode, kot so obnova mokrišč in poplavnih površin, ali izboljšanjem izvajanja načela „onesnaževalec plača”. Drugi del pristopa je večje vključevanje ciljev vodne politike v druga pomembna področja politike, kot so kmetijstvo, ribištvo, obnovljivi viri energije, promet ter strukturni in kohezijski skladi. Tretji del pristopa pa zajema tudi odpravo pomanjkljivosti sedanjega okvira, zlasti glede orodij, ki so potrebna za povečanje učinkovitosti rabe vode.

Vir: PEK

Foto: Evgeni Dinev/FreeDigitalPhotos.net