S tradicionalnim slovenskim zajtrkom do izboljšanega odnosa do hrane

os-zajtrkNa Osnovni šoli narodnega heroja Rajka Hrastnik so se prav tako odzvali vabilu Ministrstva za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije k izvedbi petkovega vseslovenskega projekta Tradicionalni slovenski zajtrk. Finančno je projekt podprla Občina Hrastnik.

»Z našo aktivno udeležbo v projektu in odnosom do slovenske hrane smo tako z besedo in tudi zgledom poskušali poskrbeti, da bodo naši otroci zrasli v zdrave odrasle, ki bodo cenili doma pridelano hrano in skrbeli za zdravo okolje. Za zajtrk smo imeli črn kruh, maslo, mleko, med in jabolko -vse domačega porekla,« so sporočili iz šole.

Dolgoročni cilj je vplivati na izboljšanje odnosa do hrane, njene pridelave, varovanja okolja in zdravja populacije. Sodelujočim so bila v pomoč navodila oziroma usmeritve ter gradiva na spletni strani www.tradicionalni-zajtrk.si, vsebinam projekta pa so namenili 1. šolsko uro na razredni stopnji in 2. šolsko uro na predmetni stopnji v okviru razredne ure.

os1

Na dan Tradicionalnega slovenskega zajtrka pa smo obeležili tudi DAN SLOVENSKE HRANE, zato so na OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik na razredni uri učencem razdelili zloženke “Dan slovenske hrane”in posvetili pozornost lokalno pridelani hrani. »Na ta dan sta nas na šoli obiskala tudi župan naše občine, gospod Miran Jerič, in poslanec državnega zbora, gospod Jože Velikonja, in učencem spregovorila o pomenu lokalno pridelane hrane. Sklenili smo, da bomo tak dan še ponovili,« so še povedali predstavniki šole.