Lokalna oskrba s kakovostno hrano vedno bolj pomembna

hrana1-300x199 Lokalna oskrba s kakovostno hrano vedno bolj pomembnaMinistrstvo za kmetijstvo in okolje je v soorganizaciji z Občino Slovenske Konjice organiziralo prvo regijsko konferenco na temo »Uveljavitev načela kratkih verig v sistemu javnega naročanja hrane in živil v javnih zavodih«. Lokalna oskrba z živili in čim višja stopnja samooskrbe z varno in kakovostno hrano, zaradi negotovosti pri globalnem zagotavljanju hrane, vse bolj pridobiva na pomenu.

Temu smo v Sloveniji v preteklih letih posvečali premalo pozornosti, svoje je prispevalo še stalno krčenje obsega kmetijskih zemljišč, najbolj na račun zaraščanja in pozidave prej obdelanih kmetijskih površin. Tako danes na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje gotavljajo, da se v prehrani populacije prebivalstva, ki v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu prehranske politike 2005 - 2010, spada v tako imenovano ogroženo populacijo in se prehranjuje v javnih zavodih (na primer šole, vrtci, domovi za ostarele, bolnice), uporablja le malo hrane, ki je pridelana ali proizvedena v neposredni bližini potrošnika.

Zaradi tega je bila pri MKO imenovana Medresorska delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov sedmih ministrstev, ki je bila zadolžena, da pripravi podlago in pogoje za uveljavitev »načela kratkih verig« pri oskrbi navedene populacije potrošnikov ter tudi drugih naročnikov javnega sektorja s hrano in živili.

Konference se je udeležilo okoli devetdeset ravnateljev oziroma predstavnikov šol, odgovornih za prehrano. Prav tako je svoje pridelke oziroma izdelke predstavilo dvanajst potencialnih dobaviteljev hrane za javne zavode. Za izvedbo naslednje regijske konference je interes izrazil predstavnik koroške regije. MKO ocenjuje, da je to pomemben dogodek, ki lahko veliko prispeva k višji samooskrbi s kakovostno, lokalno pridelano hrano, boljši prehranski varnosti prebivalstva in nenazadnje k zagotavljanju trajnostne rabe površin namenjenih pridelavi hrane ter ohranjanju delovnih mesta na podeželju.

Vir: MKO

Foto: “Piyachok Thawornmat”/FreeDigitalPhotos.net

Comments are closed.