Novi okoljski predpisi o gorivih za plovila

ladje Novi okoljski predpisi o gorivih za plovilaVčeraj so začeli veljati novi okoljski predpisi EU o gorivih za plovila, ki bodo znatno zmanjšali onesnaževanje zraka in njegove posledice za zdravje ljudi. Onesnaževala zraka, ki jih povzroča pomorski promet, se prenašajo na dolge razdalje in posledično vse bolj poglabljajo probleme, povezane s kakovostjo zraka, v številnih evropskih mestih.

Brez ukrepanja bi emisije žvepla, ki jih povzroča pomorski promet, do leta 2020 na pomorskih področjih v EU presegle skupne emisije žvepla, ki jih povzročajo kopenski viri. Na podlagi revidirane zakonodaje se bo ta trend ustavil, s čimer se bodo zmanjšale emisije žvepla in koncentracije trdnih delcev. S tem bo dosežen pomemben napredek na področju varstva zdravja ljudi in okolja.

Direktivo vodijo standardi, ki jih je oblikovala Mednarodna pomorska organizacija. Na podlagi novih predpisov se bo največja vsebnost žvepla v gorivih za plovila do januarja 2020 postopno zmanjšala s sedanjega 3,5 % na 0,5 %. V nekaterih zelo občutljivih ekosistemih, kot sta Baltik in Severno morje, vključno z Rokavskim prelivom, se bo največja vsebnost žvepla zmanjšala na 0,1 % že v letu 2015. Namesto goriv z nizko vsebnostjo žvepla se lahko lastniki ladij odločijo za enakovredne metode spoštovanja predpisov, npr. sisteme čiščenja izpušnih plinov ali ladje s pogonom na utekočinjeni zemeljski plin.

Države članice bodo morale najpozneje do 17. aprila 2014 spremeniti svojo obstoječo zakonodajo o kakovosti goriv za plovila ter jo uskladiti z novo direktivo.

Vir: PEK

Foto: FreeDigitalPhotos.net

Comments are closed.