Praznične dobrote brez umetnih konzervansov

vinoEvropski raziskovalci so dosegli napredek pri iskanju alternativnih rešitev za dodajanje žveplovega dioksida (SO2) rdečemu vinu in drugim živilom, kot je sušeno sadje, kar naj bi pripomoglo k bolj zdravemu preživljanju praznikov milijonov ljudi.

V projektu z naslovom „So2say”, ki ga je financirala Evropska unija, so preskušali kombinacijo dveh snovi, ki bi se lahko uporabljali namesto SO2. Obe snovi v vinu nastajata sami. Na podlagi ugotovitev projekta bi se prisotnost SO2 na primer v vinu zmanjšala za več kot 95 %. Žveplov dioksid (SO2), ki je na embalaži živil označen z E220, se uporablja kot konzervans za nekatero sušeno sadje ter v vinarstvu, in sicer kot protimikrobno sredstvo in antioksidant.

Čeprav večina ljudi lahko prenaša majhne količine SO2 v hrani, ki jo zaužijejo, pri nekaterih ljudeh lahko povzroči alergijske odzive ali druge nezaželene učinke, kot so glavoboli. Vino, ki vsebuje nov aditiv, so že poskusili v Združenem kraljestvu, Španiji in Nemčiji ter ocenili, da je enako dobro kot referenčno vino z žveplom. Maja 2012 je bila proizvedena dodatna serija, januarja 2013 pa jo bo odprlo devet članov projektnega konzorcija. Dodatni preskusi se bodo izvedli štiri mesece pozneje. Če bodo uspešni, se bo ugotavljala tehnična izvedljivost proizvajanja novega izvlečka, lahko pa se bodo začeli tudi postopki za njegovo odobritev.

Vir: PEK

 

Foto: FreeDigitalPhotos.net