V Ljubljani se je odprla Tovarna trajnostnega turizma – Goodplace

gp V Ljubljani se je odprla Tovarna trajnostnega turizma – Goodplace V Ljubljani se je v petek na Rimski 2b odprl nov prostor, Goodplace, ki bo z ambicijo razvoja podjetniških idej na vseh področij trajnosti iskal pot do uporabnikov, ustvarjalcev, strokovnjakov, turističnih podjetij in ljubiteljev turizma. Gre za zavod Tovarna trajnostnega turizma, ki bo ustvarjal pozitivne priložnosti na področju trajnostnega turizma in bo na razpolago vsem, ki se bodo videli, iskali oziroma našli v njem.

Produkti trajnostnega turizma so v Sloveniji še zelo omejeni, a Strategija razvoja slovenskega turizma (2012-2016) je opredelila, da bo turizem v Sloveniji leta 2016 v celoti temeljil na trajnostnem razvoju. Razlogi za manjšo razvitost na tem področju se na eni strani skrivajo v prepričanju turističnega gospodarstva in javnega sektorja na ravni destinacij, da je usmeritev v trajnostni turizem lahko finančno neupravičena, pa tudi v pomanjkanju razumevanja, kakšna je njegova dodana vrednost, na drugi strani pa tudi v okolju, ki ni spodbudno in ne nudi sistemskih stimulativnih mehanizmov za njegov razvoj. A razveseljivo je, da se tudi v času ekonomske recesije razvija vse več podjetniških iniciativ, ki prepoznavajo trajnostni turizem kot poslovno priložnost, tako zaradi njenih okoljskih, družbenih kot tudi finančnih učinkov - in le-ti beležijo dobre rezultate. Za uspešen razvoj trajnostno naravnanega poslovnega okolja in trajnostnega turizma je tako ključno, da se združi ljudi in organizacije ter vzpostavi okolje, ki prepoznava trajnostni razvoj kot prednost in razvija vrsto vzpodbud ter tudi regulativ in zakonodajnih podlag. Okolje, ki spodbudno vpliva na investicije v trajnostni turizem ter na razvoj inovativnih podjetniških idej.

gp1-300x199 V Ljubljani se je odprla Tovarna trajnostnega turizma – Goodplace Novinarska konferenca in predstavitev Tovarne trajnostnega turizma

Iz tega se je rodila ideja vzpostavitve centra oziroma zavoda, ki deluje neprofitno in ki ima za poslanstvo razvijati okolje, v katerem bi dobile prostor inovativne podjetniške iniciative, temelječe na trajnostnem razvojnem konceptu, kjer bi se kopičila znanja in izkušnje in kjer bi se razvijali in implementirali projekti, ki spodbujajo trajnostni in inovativni razvoj slovenskega turizma. Zavod Tovarna trajnostnega turizma bo deloval pod imenom Goodplace. Goodplace - za inovacije, Goodplace - za znanje, Goodplace - za rešitve, Goodplace - za srečevanje in Goodplace za razvijanje trajnostnega turizma v Sloveniji.

Zavod je ustanovila skupina posameznikov, ki imajo v slovenskem turizmu pa tudi v mednarodnem prostoru dolgoletne izkušnje na različnih področjih: v razvoju trajnostnega turizma, na področju družbene odgovornosti, v promociji, izobraževanju, raziskovanju, kongresni industriji, turističnem vodenju, oblikovanju turističnih produktov in razvoju inovativnih idej ter tehnoloških rešitev. Partnersko podporo so v procesu ustanavljanja zavoda izkazale številne institucije, ki sooblikujejo slovenski turizem in širše podporno okolje, kot so Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - Direktorat za turizem in internacionalizacijo, Slovenska turistična organizacija, Javni zavod Turizem Ljubljana, ZRC SAZU, Fakulteta za turistične študije Turistica, Agencija ODMEV, GIZ Pohodništvo, Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, ePR strateške komunikacije, goodbrand, CR navigator in društvo Planet Zemlja in drugi, kot partner pa je k projektu pristopilo tudi ugledno mednarodno združenje Sustainable Tourism International, s čemer je Tovarna postala tudi povezovali element s tujimi praksami, orodji in znanji.
Vsi partnerji in podporniki so se v petek, 14. decembra 2012, na predstavitvenem srečanju lahko simbolično vpisali na Wall of Good, formalno pa tudi podpisali pismo podpore. Zavod bo v začetku leta 2013 zaključil program dela in ga predstavil vsem partnerjem in javnosti.

Comments are closed.