V središču Ljubljane nastaja Tovarna trajnostnega turizma

logo-t3Z željo, da bi se oblikovalo okolje, ki bi stimulativno vplivalo na razvoj trajnostnega turizma v Sloveniji, v Ljubljani nastaja zavod Tovarna trajnostnega turizma – Good Place.

Zavod bo namenjen predvsem ustvarjanju okolja, v katerem bodo vsi sodelujoči z rešitvami, pogovori, znanji in viharjenjem možganov doprinesli h uresničevanju zastavljenih strateških ciljev.

Tovarna trajnostnega turizma – Good place bo spodbujal inovativnost in njegovo implementacijo v podjetniški sektor, znanje, ki je potrebno za ustrezno razvijanje trajnostnega turizma, rešitve, ki uspešno prenašajo znanje v delovanje ter možnosti srečevanja idej.

Temeljni kamen bodo zavodu Tovarna trajnostnega turizma položili jutri, 14. decembra 2012, v središču Ljubljane.