Marjetica za večjo lokalno samooskrbo s hrano

ivo-vajgl“Pri pridelavi, predelavi, prodaji in potrošnji ekološke hrane ne gre le za vprašanje bolj ali manj zdrave hrane, temveč za vse razsežnosti trajnostnega razvoja, h kateremu smo se v Evropski uniji zavezali – za okoljsko, socialno, gospodarsko, in, nenazadnje, tudi etičnorazsežnost. Ekološko kmetovanje, ki se v Uniji zadnja leta hitro širi, je nedvomno pravi odgovor tudi na vprašanje, kakšen planet želimo zapustiti našim potomcem.” je povedal evropski poslanec Ivo Vajgl ob začetku spletnega javnega posvetovanja o ekološko pridelani hrani, ki ga je Evropska Komisija začela 15. januarja in bo trajalo do 10. aprila. Kot navaja Komisija, bodo do konca leta na podlagi analize prispelih predlogov predstavili predlog sprememb zakonodajnegaokvira.

“V Sloveniji je treba v zvezi s tem še veliko postoriti, saj je ponudba ekološko pridelane hrane na trgu bistveno manjša od povpraševanja, pestrost ponudbe v trgovskih verigahprecej skromna, zavest o pomenu lokalne samooskrbe s hrano pa še razmeroma šibka.To je pomemben razvojni izziv in ni povezan le s kmetijstvom, temveč nosi v sebi velikemultiplikativne potenciale – vpliv na razvoj podeželja, javno zdravje, trajnostni turizem,socialno ekonomijo ipd.” je še povedal Vajgl.
Sodelujte: spletno javno posvetovanje oekološko pridelani hrani poteka do 10. aprila.

Vir: http://ivovajgl.eu/novice/2821/eko-pridelava-hrane-%E2%80%93-sestavina-trajnostnega-razvoja
Slika: wikipedia