Slabo gospodarjanje z vodnimi viri

voda Slabo gospodarjanje z vodnimi viriDruštvo Planet Zemlja je že pred leti opozarjalo poslance Državnega zbora RS in vlado RS na slabo urejeno področje podeljevanja koncesij za komercialno izkoriščanje vodnih virov. Vladna uredba, ki velja na tem področju že zelo dolgo časa predpisuje izjemno zapleten postopek ugotavljanja stanja vodnih virov in tako povzroča velike zaostanke pri izvajanju potrebnih postopkov ter izdaje odločb. Hkrati je vladna uredba tudi vsebinsko popolnoma neprimerna, saj v ničemer ne stimulira racionalne rabe vodnih virov. Uredba namreč določa koncesijsko dajatev na podlagi količin prodanih pijač in ne na podlagi količin porabljene vode, kar samo po sebi pomeni, da podjetij ne stimulira k racionalni rabi vodnih virov.

Društvo Planet Zemlja je zato že pred leti in celo ob sodelovanju večjih slovenskih proizvajalcev pijač, ki so tudi sami opozarjali na problematiko koncesij, pripravilo predlog nove vladne uredbe, ki bi postopke podeljevanja koncesij bistveno skrajšala, koncesijsko dajatev pa zastavila tako, da bi bila podjetja stimulirana k racionalni rabi
vodnih virov, vendar se slovenska politika na predloge ni odzivala.

Po mnenju društva Planet Zemlja je sicer Računsko sodišče pravilno ugotovilo, da se z vodnimi viri v Sloveniji gospodari slabo in neracionalno, na žalost pa ni dovolj jasno definiralo razlogov, ki po trdnem prepričanju društva ležijo predvsem v slabo pripravljeni regulativi.

Foto: FreeDigitalPhotos.net

Comments are closed.