Župani o Evropski direktivi podeljevanja koncesij

voda2 Župani o Evropski direktivi podeljevanja koncesijOb mednarodnem letu voda bomo pomembno temo izpostavili tudi na letošnji 4. Eko konferenci. Tematika življenjsko potrebne dobrine pa je dvignila precej prahu ob predlogu direktive podeljevanja koncesij, na katerega se je evropska javnost odzvala s peticijo. Soavtor evropske direktive o vodah, evroposlanec Philippe Juvin, je pojasnil, da naj bi največjo odgovornost za uspešno izvajanje sistema podeljevanja koncesij nosile lokalne skupnosti.

Zato smo se z anketnim vprašalnikom obrnili na najvišje predstavnike vseh 212 slovenskih občin in jih povprašali po njihovem mnenju o direktivi, ki bo zaradi peticije, ki je v mesecu dni uspela zbrati milijon podpisnikov, še zaposlovala evroposlance. Odzvalo se je 15% občin, ki so v glavnem seznanjene z novo direktivo, v njej pa ne prepoznajo nobene dodane vrednosti.

Z novo direktivo EU je po naših raziskavah seznanjenih več kot 75 vprašanih občin, medtem ko jih polovica vprašanih ni vedela, da je slovenska vlada omenjeno direktivo podprla brez javne razprave. Stanje vodnih zajetij je v večini občin dobro, prav pri vseh pa je takšna tudi kvaliteta vode - pitna in dobra.

O doprinosu prihajajoče direktive nihče od vprašanih nima pozitivnega mnenja, saj se bojijo, da bo to privedlo do privatizacije vode, kar bo povzročilo slabšo kvaliteto življenja državljanov, posledično pa povzročilo še več težav.

Več kot 90 odstotkov vprašanih se strinja, da bi država morala odpreti javno razpravo na omenjeno temo podeljevanja koncesij, saj naj bi imela javnost pravico do izražanja mnenja. Tovrstno javno razpravo bi 28 vprašanih županov v svoji občini podprlo, medtem ko preostali dogodek na temo že pripravljajo.

Da mora voda ostati javno dobro, so si enotni vsi župani. Njihova želja in obenem cilj pa je tudi doseči dobro ali še boljšo kvaliteto vode, predvsem pa v svoji občini videti zadovoljne in zdrave občane.

Foto: FreeDigitalPhotos.net

Comments are closed.