Spodbujanje uporabe zelene infrastrukture

parkEvropska komisija je včeraj sprejela novo strategijo, s katero želi spodbuditi uporabo zelene infrastrukture in zagotoviti, da so naravni procesi sistematično vključeni v prostorsko načrtovanje. Zelena infrastruktura je preskušeno orodje, ki s pomočjo narave zagotavlja ekološke, gospodarske in družbene koristi.

Zelena infrastruktura je pogosto cenejša in trajnejša kot ustaljene gradbene alternative. Parki s pestro biotsko raznovrstnostjo, zeleni prostori in koridorji za svež zrak lahko na primer ublažijo negativni učinek poletnih vročinskih valov. Namesto gradnje struktur za zaščito pred poplavami bi na primer rešitev z zeleno infrastrukturo omogočila naravnim mokriščem, da vsrkajo prekomerno vodo zaradi obilnega deževja. Poleg zdravstvenih in okoljskih koristi prinaša takšna infrastruktura tudi mnoge družbene koristi: ustvarja delovna mesta in mestna okolja naredi privlačnejša za življenje in delo. Poleg tega omogoča dobro počutje prosto živečih živali in rastlin tudi v urbanih okoljih.

Vir: PEK