V Bruslju se je pričel 13. zeleni teden

parkVčeraj se je v Bruslju začel 13. zeleni teden – največja konferenca o evropski okoljski politiki, ki je letos s sloganom Čistejši zrak za vse posvečena kakovosti zraka.

Na tridnevnih razpravah o vprašanjih, povezanih z zrakom, bo sodelovalo okoli 3.000 udeležencev. Deležniki, nevladne organizacije, predstavniki vlad in uradniki EU bodo iskali rešitve, ki bi preprečile onesnaževanje zraka. Razpravljali bodo denimo o tem, kako zaščititi kakovost zraka ob vse močnejši industrijski proizvodnji in proizvodnji energije, naraščajočemu prometu in urbanizaciji, o uporabi fosilnih goriv in o podnebnih spremembah. Organizacije in podjetja bodo predstavili najboljše prakse na 40 razstavnih stojnicah, podeljene pa bodo tudi nagrade najboljšim projektom iz programov Life (Narava) in Life (Okolje).

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je leto 2013 razglasil za leto zraka. V tem času Evropska komisija vodi pregled politike varstva zraka, pri čemer je poudarek predvsem na kakovosti zraka, ki ga dihamo. V najgosteje naseljenih območjih v Evropski uniji kljub napredku v preteklih letih še vedno pogosto prekoračijo številne standarde kakovosti zraka, zlasti kar zadeva koncentracijo trdnih delcev v zraku, prizemnega ozona in dušikovega dioksida. Jeseni bo Komisija pripravila dopolnjeno strategijo politike EU za varstvo zraka, ki bo zajela nove in že potrjene cilje za leto 2020 in pozneje, skupaj s ključnimi pobudami in instrumenti za njihovo uresničitev.

Vir: PEK

Foto: FreeDigitalPhotos.net