Izboljšanje na področju zbiranja in čiščenja odpadnih voda

vodaKljub velikim razlikam med državami članicami EU najnovejši podatki o čiščenju odpadne vode v Evropi kažejo izboljšanje na področju zbiranja in čiščenja. Vodilne države na tem področju, kot so Avstrija, Nemčija in Nizozemska, večinoma že izpolnjujejo minimalne standarde EU za čiščenje odpadne vode, več drugih držav pa se je približalo temu cilju.

Novejše države članice so kljub slabšemu izhodiščnemu položaju in nižjim stopnjam skladnosti na splošno prav tako izboljšale zbiranje in čiščenje. Napredek je bil dosežen z znatno naložbeno podporo EU v višini 14,3 milijarde evrov v obdobju 2007–2013.

Vir: PEK