Posvetovanje o večji kakovosti podzemne vode

vodaEvropska komisija je začela javno posvetovanje o prilogah I in II k Direktivi EU o podzemni vodi. Direktiva določa standarde kakovosti vode in uvaja ukrepe za preprečevanje ali omejevanje vnosa nitratov in pesticidov v podzemno vodo.

Prilogi določata okoljske standarde kakovosti za onesnaževala, minimalni seznam onesnaževal in njihovih kazalcev, ki jih morajo države članice upoštevati pri določitvi mejnih vrednosti, smernice za določanje mejnih vrednosti ter informacije o onesnaževalih in kazalcih, ki jih morajo zagotoviti države članice.

Vir: PEK