“Predvsem se je treba prilagoditi na ekstremne pojave”

janja2V Sloveniji se je v zadnjih desetletjih temperatura zvišala za okoli 1,5 stopinje, prav tako so vse pogostejši vročinski vali, kakršnim smo bili priča tudi v letošnjem poletju. Kakšna je ocena stroškov v gospodarstvu, nam je zaupala Janja Leban, vodja Službe za varstvo okolja pri Gospodarski zbornici Slovenije.

»Dejstvo je, da se spreminjajo delovni in bivalni pogoji. Spremenjeni podnebni pogoji, vročinski vali, suše… vplivajo na posamezne dejavnosti, še zlasti na kmetijstvo, oskrbo z vodo, zdravstvo… pa tudi na druge dejavnosti. Vplivajo tudi na večjo porabo električne energije, vendar so ti stroški neprimerljivi s škodami, ki nastajajo npr. v kmetijstvu. Stroške, ki so s tem povezani, je zelo težko ocenjevati, predvsem si je treba prizadevati za omilitev teh pojavov in hkrati se moramo temu tudi prilagajati.«

Pogovor si lahko v celoti preberete na www.razglej.se.