Zaščita kranjske čebele

cebelaMinistrstvo za kmetijstvo in okolje je na e-demokraciji objavilo prvi osnutek Resolucije o nacionalnem programu zaščite kranjske čebele in s tem odprlo široko javno razpravo, ki bo trajala do vključno 30. avgusta 2013.

Resolucija bo predstavljala nadgradnjo že obstoječih ukrepov na področju čebelarstva z dolgoročnim ciljem ohranitve kranjske čebele na ozemlju Slovenije tudi za prihodnje generacije čebelarjev. Delovna skupina za pripravo resolucije je oblikovala dve ključni programski usmeritvi, ki sta usmerjeni k trajnostnem čebelarstvu, ob upoštevanju socialnega in ekonomskega vidika čebelarjev, poleg tega pa vključujeta tudi potrebo kmetijstva po opraševanju in strateški pomen ohranitve kranjske čebele v prihodnosti.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje