Dr. Janez Potočnik prejel nagrado za svoja prizadevanja

jp11Program Združenih narodov za okolje (UNEP) je objavil odločitev, da evropskemu komisarju Janezu Potočniku podeli nagrado United Nations’ 2013 Champion of the Earth award. Komisar Potočnik bo nagrado prejel v kategoriji političnega vodenja za svoja prizadevanja pri spodbujanju gospodarne rabe virov in zmanjševanja količin odpadne hrane v EU. Nagrada, ki pomeni najvišje priznanje Združenih narodov na področju okolja, se podeljuje voditeljem iz vladnega, civilnodružbenega in zasebnega sektorja za dejavnosti, s katerimi so pomagali doseči znatne koristi za okolje.

UNEP je v utemeljitvi nagrade zapisal, da je v mandatu komisarja Potočnika Evropska unija določila cilje za zmanjšanje količine odpadne hrane za polovico in za skoraj popolno odpravo odlagališč odpadkov do leta 2020. Izpostavili so tudi, da so Potočnikova prizadevanja za izboljšanje neučinkovite rabe virov po vsej prehranski verigi znatno prispevala k skupni kampanji programa UNEP in Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo za zmanjšanje količin odpadne hrane (Think.Eat.Save: Reduce Your Foodprint). Komisar Potočnik je v odzivu na novico poudaril, da je nujno spremeniti navade glede proizvodnje in potrošnje čim prej, še preden dosežemo okoljske kritične meje.

Vir: PEK