Spodbujanje zelenega podjetništva

cajEvropska komisija je začela javno posvetovanje o mednarodni konkurenčnosti zelenega podjetništva. S posvetovanjem želi zbrati mnenja zainteresiranih strani o najbolj smotrnih podpornih ukrepih za mala in srednje velika podjetja, da bi ta učinkoviteje ravnala z viri in proizvajala okolju prijazne proizvode, ki bi jih lahko prodajala na svetovnih trgih.

Komisijo tudi zanima, kateri organi bi lahko malim in srednjim podjetjem v tem procesu najbolj pomagali. Javno posvetovanje bo trajalo do 12. decembra 2013.

Trenutno le redka evropska mala in srednja podjetja širijo svoje zeleno poslovanje na tuje trge. Evropska unija predstavlja približno tretjino svetovnega trga okoljskih industrij, kar pomeni, da na tem področju obstaja ogromen potencial za rast malih in srednjih podjetij. Rezultati javnega svetovanja bodo uporabljeni za pripravo dejavnosti, ki bodo spodbujale učinkovito rabo virov v malih in srednje velikih podjetjih ter bodo vključene v prihodnji zeleni akcijski načrt za mala in srednje velika podjetja.

Vir: PEK