Varujmo delfine

delfinNedolgo tega so člani društva Morigenos, neodvisne strokovne nevladne organizacije, ki se ukvarja z znanstvenim raziskovanjem, izobraževanjem in ozaveščanjem javnosti o morskih sesalcih, nedaleč od Pirana opazili največjo skupino delfinov, kdajkoli opaženo v naših vodah. Skupina je namreč štela kar od 55 do 60 delfinov.

Društvo Morigenos delfine spremlja in preučuje že od leta 2002. Kot so zapisali na svoji spletni strani, je slovensko ter okoliško hrvaško in italijansko morje pomemben življenjski prostor velike pliskavke. Na območju slovenskih in okoliških voda poznamo nekaj čez 120 različnih vrst delfinov. Kot pravijo na društvu Morigenos, jih približno polovico na tem področju videvajo redno, a velika pliskavka je edina vrsta delfinov, ki je na tem področju stalno prisotna.

Na društvu Morigenos opozarjajo, kako pomemben del morskega ekosistema predstavljajo delfini. Dejstvo je, da njihovo bivanje ogrožamo ljudje s svojimi vplivi – z onesnaževanjem morja, povzročanjem hrupa, vedno večjim pomorskim prometom, neracionalnim in neprimernim ribolovom ter splošno degradacijo morja in obale. Ljudje se moramo začeti zavedati, kako pomemben del morskega ekosistema predstavljajo delfini in bolj varovati njihov življenjski prostor.

Vir: bodieko.si

Foto: FreeDigitalPhotos.net