Planetu Zemlja prijazna občina 2013

logo-malaV okviru vseslovenskega natečaja Planetu Zemlja prijazna občina, ki ga društvo Planet Zemlja organizira od leta 2010, bo podelitev naziva potekala 17. oktobra na osrednjem dogodku sejma Narava zdravje. Letos se je na natečaj prijavilo največ občin s štajerskega področja Slovenije.

V letošnjem natečaju so pri ocenjevanju najprizadevnejših in najuspešnejših občin sodelovali strokovnjaki Direktorata za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Zavoda RS za gozdove, Gradbenega inštituta ZRMK, Okoljsko raziskovalnega zavoda, Gospodarskega razstavišča in zavoda Tovarna trajnostnega turizma. Raziskovana področja so bila lokalna samooskrba, varovanje gozdov, energetika, ravnanje z odpadki, sejemska dejavnost, trajnostni turizem in okoljsko komuniciranje.

Natečaj je od leta 2010 razširil področja raziskav in tako postal pomemben kvalitativni pokazatelj stanja na področju varovanja okolja in ohranjanja narave v lokalnih skupnostih.