Posvet o naraščajočem onesnaževanju voda

ribaEvropska komisija je začela javno posvetovanje o vprašanju, kako se spoprijeti z naraščajočim onesnaževanjem morij in oceanov. Plastični odpadki sestavljajo 80 % odpadnih naplavin v Atlantskem in Tihem oceanu, ki usodno vplivajo na številne morske vrste. Vsako leto konča v svetovnih oceanih in morjih približno 10 milijonov ton načrtno ali naključno odvrženih odpadkov na obali in morju. V vodo pridejo s kopnega in z izsuševanjem, prinesejo pa jih tudi reke, kanalizacija in veter. Med odpadki so pogosto odporni, proizvedeni ali predelani trdni materiali, kot so plastika, steklo in kovine.

Evropska komisija preučuje možnosti za določitev vseevropskega cilja za zmanjšanje morskih odpadkov. Z javnim posvetovanjem namerava zbrati dodatne prispevke državljanov in zainteresirane javnosti. K zmanjšanju onesnaževanja lahko prispevajo potrošniki, prodajalci, industrija plastičnih izdelkov, ladijski prevoz in ribiški sektor, nevladne organizacije, lokalni in nacionalni organi ter oblikovalci politik EU. Med predvidenimi ukrepi so zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk in plastenk, osveščanje, čistilne akcije in določitev ciljev zmanjšanja odpadkov na nacionalni ali lokalni ravni.

Na konferenci o trajnostnemu razvoju Rio+20 junija lani je bila sprejeta globalna zaveza za znatno zmanjšanje onesnaževanja morij do 2025, ki jo je Komisija še podrobneje izoblikovala v sedmem okoljskem akcijskem načrtu. To zavezo zdaj začenja spreminjati v konkretne ukrepe.

Vir: PEK