Publikacija o pomembnih dosežkih Evrope

rozeEvropski statistični urad Eurostat je objavil novo publikacijo z naslovom „Zelena, pametnejša, bolj vključujoča? – Kazalci za podporo strategije Evropa 2020“. Prva v novi seriji publikacij o vodilnih pobudah EU je namenjena obveščanju državljanov o pomembnih dosežkih v EU in zlasti znotraj ene od glavnih evropskih strategij politik.

Publikacija vsebuje analize dolgoročnega razvoja na področjih ključnih kazalcev strategije Evropa 2020 ter ponuja vpogled v dejavnike, ki so vplivali nanje. S tem omogoča celovit pregled nad razvojem evropske družbe. V publikaciji je po posameznih poglavjih predstavljenih vseh pet ključnih kazalcev strategije Evropa 2020: zaposlovanje; raziskovanje in razvoj; podnebne spremembe in energija; izobraževanje ter revščina in socialna izključenost. V vsakem poglavju je predstavljen dosedanji razvoj na določenem področju, pri čemer je zajeto obdobje od let 2000–2005 do najnovejših podatkov, ki so na voljo (iz leta 2011 ali 2012).

Vir: PEK