“Za ambiciozno, a uravnoteženo ukrepanje”

rj1Poslanci Evropskega parlamenta so na plenarnem zasedanju potrdili poročilo o 7. okoljskem akcijskem programu »Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta.« Dr. Romana Jordan je ob tem izpostavila: »Danes v EU niso problem slaba zakonodaja ali šibki okoljski standardi. Najbolj šepamo pri pravočasnem in enotnem izvajanju politik.«

Dr. Romana Jordan je v razpravi o 7. okoljskem akcijskem programu na plenarnem zasedanju povedala:

»Priprava večletnih okoljskih programov EU je dobra praksa. Daje namreč usmeritev, kako se bodo razvijali in posodabljali evropski okoljski standardi. Stabilno okolje potrebujejo tako države članice kot tudi investitorji. Dobro pa bi bilo razmisliti o tem, da bi se okoljski programi sprejemali prej, in ne tik pred letom, ko začnejo veljati. Dobro bi bilo tudi, če bi segali nekoliko dlje v prihodnost. Zavedam se dejstva o potencialni kratki življenjski dobi politikov in da bi z dolgoročnejšimi odločitvami posegali v mandate politikov, ki šele bodo izvoljeni. A investitorji v npr. energetiki morajo pri odločitvah o investiciji odločati za več desetletij vnaprej, ne le za nekaj let.

Danes v EU ni problem slaba zakonodaja ali šibki okoljski standardi. Menim, da najbolj šepamo pri pravočasnem in enotnem izvajanju politik. Zato močno pozdravljam zavezo Komisije, da bo horizontalno na vseh področjih okoljskega programa poskrbela za boljše izvajanje sprejetih zavez. Naj danes spet ponovim, kar sem povedala ob obravnavi resolucije o podnebni konferenci COP19: sem za ambiciozno, a uravnoteženo ukrepanje EU na vseh področjih podnebnih sprememb. Uravnoteženo pomeni upoštevanje vseh vidikov trajnostnega razvoja: okolje, gospodarstvo, socialni vidiki. Ti so odvisni tudi od globalnih razmer. Zato lahko svoje okoljske standarde še dodatno dvignemo le, če bodo nam primerljive države ukrepale podobno.«

Več na: www.romanajordan.si.