Spodbujanje zelenih delovnih mest

koloVodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Nataša Goršek Mencin bo v četrtek pozdravila udeležence uvodne konference projekta “Spodbujamo zelena delovna mesta”, ki bo povezala vlado, občine, podjetja, zadruge, socialne partnerje, zaposlitvene svetovalce, strokovno-interesna združenja, banke in sklade, iskalce zaposlitve, nevladne organizacije. Udeležence bo z video izjavo nagovoril tudi evropski komisar za okolje Janez Potočnik.

Kaj so zelena delovna mesta in zakaj so zanimiva? Kje so in bodo njihove poslovne priložnosti? Kako zagotoviti podporo zelenemu razvoju? Govorili bomo o trenutnem stanju in izpostavili priložnosti za razvoj zelenih delovnih mest na naslednjih področjih: ekološko kmetijstvo, trajnostna veriga lesa, trajnostni turizem, ravnanje z odpadki, učinkovita raba in obnovljivi viri energije, socialno podjetništvo.

Vir: PEK