Države EU morajo zmanjšati uporabo plastičnih vrečk

vreckaEvropska komisija je včeraj sprejela predlog, ki od držav članic zahteva, da zmanjšajo uporabo lahkih plastičnih nosilnih vrečk. Države članice lahko izberejo ukrepe, ki se jim zdijo najustreznejši, vključno z dajatvami, nacionalnimi cilji za zmanjšanje ali prepovedjo uporabe vrečk pod določenimi pogoji. Lahke plastične vrečke ljudje pogosto uporabijo samo enkrat, v okolju pa ostanejo na stotine let, pogosto v obliki škodljivih mikroskopskih delcev, ki škodujejo zlasti življenju v morjih.

Nekatere države članice Evropske unije so z uvedbo dajatev in drugih ukrepov že dosegle veliko manjšo uporabo, kar kaže na to, da je rezultate mogoče doseči z učinkovitimi ukrepi, še vedno pa vsako leto več kot 8 milijard plastičnih vrečk konča na smetiščih Evrope.

V letu 2010 je bilo na trg Unije danih približno 98,6 milijarde plastičnih nosilnih vrečk, kar znaša 198 plastičnih nosilnih vrečk na državljana EU na leto. Velika večina teh skoraj 100 milijard vrečk je lahkih plastičnih vrečk, ki se redkeje ponovno uporabijo kot debelejše vrečke. Številke se med državami članicami zelo razlikujejo, saj se ocenjena letna uporaba lahkih plastičnih nosilnih vrečk na prebivalca giblje od 4 vrečk na Danskem in Finskem do 466 vrečk na Poljskem, Portugalskem in Slovaškem.

Vir: PEK