FOOD REVOLUTION- svetovno gibanje o zdravem prehranjevanju ob evropskem tednu zmanjševanja odpadkov

foto-FR Sostro 140Društvo Planet Zemlja je maja letos začelo aktivno sodelovati s svetovnim gibanjem Food revolution, katerega pobudnik je vrhunski kuharski mojster Jamie Oliver. Ena izmed delavnic je bila v tednu zmanševanja odpadkov izvedena tudi na OŠ Sostro v Ljubljani, kjer so otroci uživali in se zabavali ob pripravi zdravih in enostavih obrokov.

Projekt Food revolution je namenjen širjenju znanja o zdravi prehrani, pomenu prvinskih surovin in uporabi ostankov hrane pri pripravi jedi. Otroci v delavnicah odkrivajo možnosti priprave jedi iz ostankov, okušajo sestavine, prepoznavajo zelišča, naučijo se pripraviti zdrav obrok brez pomoči staršev in se prepričajo, da je lahko doma pripravljeno razkošno pecivo, mnogo cenejše, predvsem pa bolj zdravo od tistega, po katerem vse prepogosto segamo v trgovinah.

Partnerja letošnjih delavnic sta  podjetji Žito in Mladinska knjiga.  Prvo nam je poskrbelo za nekaj osnovnih sestavin za kuhanje blagovne znamke Natura in Zlato polje, drugo pa zadnjo izdajo knjige 15 minut, avtorja Jamiea Oliverja,  nad katero so bili otroci navdušeni.

To je bil torej eden izmed dogodkov v Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov, katerega cilj je ozaveščanje o zmanjševanju količin odpadkov, predvsem zavržene hrane ki v okviru biološko razgradljivih odpadkov predstavlja relativno pomemben delež.

Ozaveščanje glede preprečevanja nastajanja odpadne hrane je tako z etičnega kot okoljevarstvenega vidika prednostna naloga po hierarhiji ravnanja z odpadki v EU, kjer na leto odvržemo približno 90 milijonov ton hrane. V Sloveniji smo – po podatkih Ministrstva za kmetijstvo in okolje – v letu 2011 pridelali 82 kg odpadne hrane na prebivalca. Med razlogi za tako ravnanje sta tudi pomanjkanje znanja o možnosti uporabe ostankov in načrtovanja obrokov. Prav to pa sta tudi dva izmed pomembnejših razlogov nastanka gibanja Food revolution, med katerimi je na prvem mestu obolevanje, ki ga prinaša nepravilno prehranjevanje in s tem debelost.