Jutri Tradicionalni slovenski zajtrk

foto - slovenski zajtrkTradicionalni slovenski zajtrk: Pomemben za kmete, zdrav za otroke, koristen za celotno družbo

Cvetko Zupančič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije: »Tradicionalni slovenski zajtrk je pomemben za slovenske kmete in zdrav za naše otroke, zato je koristen za celotno družbo. Veseli smo, da je KGZS aktivni člen širšega projekta, ki promovira slovensko hrano. Še več, naše aktivnosti presegajo tradicionalni slovenski zajtrk in dan slovenske hrane. Vsak dan, na vsakem koraku in vsak trenutek moramo vsi, ki smo partnerji v agroživilski verigi, širiti zavedanje, da je lastna pridelava hrane strateškega pomena za vsako državo, čeprav je ponudba hrane iz tujine na prvi pogled še tako mamljiva, poceni in privlačna

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) s svojo mrežo kmetijske svetovalne službe z več kot 300 svetovalci, ki jih pri aktivnostih vzpostavljanja kratkih verig usklajuje osem kmetijskih svetovalcev (na vsakem kmetijsko-gozdarskem zavodu je eden), vzpostavlja mrežo, ki omogoča širjenje povezav med kmeti kot ponudniki in vrtci ter šolami kot kupci lokalno pridelane hrane.

KGZS pri vseh aktivnostih še posebej spodbuja k sodelovanju kmetije z registriranimi dopolnilnimi dejavnosti za peko krušnih izdelkov, ki lahko ponudijo kruh. KGZS namreč želi, da otroci pri tradicionalnem slovenskem zajtrku spoznajo in prepoznajo pristni okus kruha iz kmečke peči. Prav tako k sodelovanju v akciji spodbujajo registrirane kmetije, ki predelujejo mleko v maslo ali pridelujejo med. Želja KGZS je dolgoročnejše poslovno sodelovanje med kmeti ter šolami in vrtci, kar je osnovni namen projekta.

Pomemben cilj je tudi, da se vzpostavijo stiki med šolami in vrtci ter kmetijami za različne oblike sodelovanja, kot so obiski in ogledi kmetij, naravoslovni dnevi, delavnice, vse z namenom, da se mladim približa kmetijstvo, delo kmeta in izboljša razumevanje pomena zauživanja hrane iz naše bližine.

Ponudba na spletnem portalu Kupujmo domače

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije omogoča organizatorjem prehrane v osnovnih šolah in vrtcih preprosto povezavo s ponudniki prek spletnega portala Kupujmo domače. Na www.kupujmodomace.si je na voljo rubrika (zavihek): za javne zavode, kjer so kot dodatni iskalni ključ vključene kmetije, ki že ponujajo svoje pridelke in izdelke za javne zavode ter jih je možno vključiti v prehrano otrok v osnovnih šolah in vrtcih. Osnovne šole in vrtci so z okrožnico prejeli povezavo na spletno stran Kupujmo domače, kjer najdejo vse informacije o kmetijah in ponudbi.

Številne aktivnosti in cilji, ki jih zasledujemo v okviru promocije kmetijstva, oskrbe z lokalno pridelano hrano, kratkimi verigami in še zlasti to, da je kmetijstvo lahko tudi poslovna priložnost, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije izvaja tudi v okviru projekta Kmetijstvo je zakon. S projektnimi aktivnostmi KGZS prek različnih kanalov promovira lokalno pridelano hrano in dviguje zavest o pomenu kmetijstva za celotno družbo.

VIR: CNS