Kako na področju energetike izkoristiti javne intervencije?

foto zarnicaEvropska komisija je včeraj objavila napotke za države članice EU, kako lahko na področju energetike najbolje izkoristijo javne intervencije, bodisi obstoječe (zlasti subvencijske sheme za obnovljive vire energije) bodisi da učinkovito oblikujejo nove.

Notranji trg EU je ključnega pomena za zagotavljanje dostopnih virov energije in boj proti podnebnim spremembam. Vendar so v posebnih primerih zunanji posegi lahko nujni za dosego javnih strateških ciljev. Države članice so tudi z državnimi intervencijami dosegle napredek pri doseganju ciljev EU za obnovljive vire energije, po katerih naj bi do leta 2020 za 20 % zmanjšali izpuste toplogrednih plinov, za 20 % povečali delež obnovljivih virov energije in za 20 % izboljšali energijsko učinkovitost.

V zvezi z obnovljivimi viri energije Komisija ugotavlja, da so številne države članice že začele razvijati dobre prakse upravljanja podpornih shem, ki so lahko vodilo za druge države. Finančna podpora naj bo omejena samo na najnujnejše, podporne sheme morajo biti prožne, vlade pa se morajo izogibati nenapovedanim ali retroaktivnim spremembam shem.

Vir: PEK