Prost dostop do okoljskih podatkov Copernicus

foto - opazovanje zemljeEvropska komisija bo zagotovila prost, popoln in odprt dostop do številnih okoljskih podatkov, ki jih zbira evropski sistem za opazovanje Zemlje Copernicus. Nov režim razširjanja odprtih podatkov, ki bo začel veljati naslednji mesec, bo okrepil spremljanje okolja, nudil podporo evropskim podjetjem ter ustvaril nova delovna mesta in poslovne priložnosti. Koristi od natančnega opazovanja Zemlje bodo lahko imeli sektorji, kot so vesoljska industrija, promet, nafta in zemeljski plin, zavarovanje in kmetijstvo. Študije kažejo, da bi lahko projekt Copernicus do leta 2030 prinesel finančne koristi v višini okrog 30 milijard evrov in ustvaril približno 50.000 novih delovnih mest. Poleg tega bo nov režim razširjanja odprtih podatkov pomagal državljanom, podjetjem, raziskovalcem in oblikovalcem politike, da v svoje dejavnosti in postopke odločanja vključijo okoljski vidik.

Sistem Copernicus je namenjen zbiranju podatkov o stanju okolja na kopnem, morju in v ozračju, na primer glede izpustov toplogrednih in reaktivnih plinov, ozonske plasti, UV-sevanja ali aerosolov. Čeprav je veliko okoljskih podatkov na voljo že zdaj, bo sistem postal še učinkovitejši, ko bo začelo delovati šest satelitov (t. i. sentinelov), ki bodo v vesolje poslani med letoma 2014 in 2021. Uporabniki bodo lahko do podatkov sistema Copernicus dostopali prek posebnih internetnih portalov.

vir: PEK