Mednarodni dan gora

hikingDanašnji dan je namenjen goram. Osrednja letošnja tema so Gore – ključ do trajnostne prihodnosti, torej razmišljanja o tem, kako dobrine in storitve, ki izhajajo iz gorskih območij ključno prispevajo k trajnostnemu razvoju nasploh.

Gorska območja so zaradi specifičnih geografskih razmer človeku vseskozi predstavljala na eni strani območja številnih naravnih virov, po drugi strani pa območja, kjer sta bila njegova stalna poselitev in preživetje zelo otežena. Poseben pomen svetovnih gorskih območij je tako leta 1999 prvič opredelil trinajsti člen Agende 21 – »Upravljanje občutljivih ekosistemov: Trajnostni razvoj gorskih območij« in bistveno pripomogel k splošnemu zavedanju o potrebi po varovanju in skrbnem načrtovanju razvoja v gorah. V omenjenem členu je med drugim jasno zapisano, da dogajanje v gorah posredno lahko vpliva na polovico svetovnega prebivalstva, zato je nujno posvečati veliko pozornost naravnim virom v gorskih območjih, posebej vodnim virom in biotski raznovrstnosti.

Več si lahko preberete na: http://www.gore-ljudje.net/novosti/100449/

Vir: http://www.gore-ljudje.net/novosti/100449/