Nove nagrade za projekt Natura 2000

rozeEvropska komisija je objavila razpis za nagrade Natura 2000, ki jih bo podelila za najboljše prakse pri ohranjanju narave v Evropi.

Nove nagrade naj bi povečale osveščenost ljudi o projektu Natura 2000 in izkazale priznanje za odličnost pri številnih dejavnostih. Vsako leto bo podeljenih pet nagrad na različnih področjih. K oddaji prijav so vabljeni vsi, ki so neposredno vključeni v projekt Natura 2000, tj. javni in lokalni organi, podjetja, NVO, lastniki zemljišč, izobraževalne ustanove in posamezniki. Rok za oddajo prijav je 18. februar 2014. Dobitniki nagrad Natura 2000 bodo objavljeni maja 2014, nagrade pa bodo podeljene na slavnostni prireditvi v Bruslju.

Natura 2000 je mreža zaščitenih območij z dragoceno biotsko raznovrstnostjo, ki pokrivajo okrog 20 % ozemlja EU. V Sloveniji imamo določenih 354 območij Nature 2000, ki zajemajo 37 % površine države, od tega 70,7 % predstavljajo gozdovi. Poleg zaščite narave za prihodnje rodove mreža zagotavlja številne družbene in gospodarske koristi. Nedavna raziskava Eurobarometer je pokazala, da se ljudje močno zavzemajo za ohranjanje narave, vendar le redki poznajo projekt Natura 2000.

Vir: PEK