Pospeševanje prehoda na bolj trajnosten prevoz v mestih

koloEvropska komisija je sprejela „sveženj za mobilnost v mestih“, s katerim namerava pomagati mestom, da pospešijo prehod na čistejši in bolj trajnosten prevoz in olajšajo potovanje v mestnem prometu.

Sveženj za mobilnost v mestih bo omogočil izmenjavo izkušenj in najboljših praks, zagotavljanje namenske finančne podpore prek evropskih strukturnih in investicijskih skladov, raziskave in inovacije, vključevanje držav članic ter sodelovanje javnega in zasebnega sektorja. Za raziskave in inovacije bo v okviru Civitas II iz programa Obzorje 2020 ter povezanih evropskih pobud skupno na voljo prek 460 milijonov evrov.

Nedavno objavljena raziskava Eurobarometer kaže, da so evropski državljani zaskrbljeni zaradi negativnih učinkov mobilnosti v mestih. Mnogi menijo, da so zastoji, kakovost zraka in nesreče resni problemi, glede prihodnosti pa jih 37 % pričakuje poslabšanje stanja. V tem pogledu smo v Sloveniji manj črnogledi, saj poslabšanje pričakuje 30 % vprašanih.

Vir: PEK