Posvetovanje o predelavi odpadkov

smetiEvropska komisija vabi k spletnemu posvetovanju z zainteresiranimi stranmi o možnih ukrepih EU za zagotovitev, da se odpadki predelujejo v skladu z varovanjem okolja tudi po tem, ko zapustijo EU.

Komisija želi zbrati prispevke zlasti od predstavnikov industrijskih panog, ki uporabljajo surovine, sektorja predelave odpadkov ter nevladnih, mednarodnih in državnih organizacij in organov, pristojnih za pošiljanje odpadkov. Posvetovanje bo potekalo do 17. marca 2014, rezultati pa bodo uporabljeni za pripravo politike EU na tem področju.

Vir: PEK