Ambiciozno glede socialnega podjetništva

fotoforum_08Na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču je včeraj dopoldne potekal Nacionalni forum socialnega podjetništva, ki se ga je poleg najvišjih predstavnikov vlade in države udeležil tudi minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan. Namen včerajšjega Nacionalnega foruma socialnega podjetništva je bil pospešiti razvoj družbeno odgovornega podjetništva v Sloveniji s spodbujanjem investiranja v neizkoriščene potenciale Slovenije. Minister mag. Dejan Židan je v svojem nagovoru poudaril nujnost razvoja socialnega podjetništva oz. novih delovnih mest, še posebej v povezavi z mladimi, ki so v današnjem času najbolj ranljiva in izpostavljena družbena skupina. Izpostavil je tudi prioritetna področja, pri katerih ministrstvo, pristojno za naravne vire, vidi priložnosti za socialno podjetništvo:

• nadaljnji razvoj ekološkega kmetijstva s poudarkom na odzivnosti glede na pričakovanja potrošnikov s ciljem povečanja stopnje samooskrbe v Sloveniji;

• vzdrževanje kulturne krajine (odpravljanje zaraščanja), javnih površin in zavetišč za živali;

• ohranjanje naravne in kulturne dediščine;

• ustvarjanje zelenih delovnih mest v okviru varovanja naravnih virov, gozdarstva in lesarstva;

• je priložnost za napredek na področju ravnanja z odpadki, spreminjanja potrošniških vzorcev in proizvodnih procesov v bolj trajnostne, tukaj izpostavljam predvsem centre ponovne uporabe, predelavo organskih odpadkov, zelene pisarne, zeleno oskrbo, energetsko učinkovitost, biološke čistilne naprave, ekogozdarstvo, in podobno;

• spodbujanje razvoja trajnostnih skupnosti – na primer ekovasi, ekokomune.

Vir: CNS