Zaposljivost ekoloških delavcev raste

foto - opazovanje zemljePo včeraj objavljeni raziskavi Eurobarometer „MSP, učinkovita raba virov in ekološki trgi“ ima 42 % malih in srednje velikih podjetij v EU vsaj enega ekološkega delavca s polnim ali skrajšanim delovnim časom, kar je 5 % več kot leto poprej.

Poleg tega je več kot 90 % MSP uvedlo vsaj en ukrep za povečanje učinkovitosti rabe virov, raven ukrepanja pa se je glede na prejšnje leto povečala. Med najpogostejše ukrepe spadajo zmanjševanje odpadkov ter varčevanje z energijo in materiali. Poleg tega vsaj polovica podjetij reciklira ali ponovno uporablja material ali odpadke znotraj podjetja oziroma varčuje z vodo.

Raziskava tudi kaže, da osem od desetih MSP načrtuje nadaljnje ukrepe za učinkovito rabo virov v naslednjih dveh letih. Vendar pa četrtina MSP navaja, da so zapleteni upravni postopki pogosto ovira za uveljavitev takih ukrepov. Večina podjetij je navedla, da so finančne spodbude najboljši način spodbujanja okolju prijaznih ukrepov.

Vir: PEK