Nižje koncentracije črnega ogljika v Ljubljani

co2Po uvedbi spremenjenega prometnega režima na Slovenski cesti naj bi se koncentracije črnega ogljika na tem območju v primerjavi z lokacijo mestnega ozadja znižale za kar 58%.

V Mestni občini Ljubljana so poleg klasičnih meritev uvedli tudi nadstandardne meritve črnega ogljika.

Meritve črnega ogljika sicer ne spadajo med standardni nabor meritev v skladu z direktivo 2008/50 ES, vendar pa so izjemno pomembne predvsem z vidika ugotavljanja vira onesnaževanja zraka. Prednost teh meritev je namreč ta, da omogočajo analiziranje in razlikovanje vpliva prometa od ostalih virov onesnaževanja. Ker merilnik črnega ogljika (aethalometer) meri le primarne delce, ki neposredno izhajajo v zrak z izpuhi, in ne tudi sekundarnih delcev, ki pod vplivom onesnaženja nastajajo v atmosferi, je z meritvami črnega ogljika mogoče natančno določiti delež lokalnega onesnaženja in učinke posameznih ukrepov, česar klasične meritve delcev PM10 ne pokažejo.

Vir: ljubljana.si