Slovenija pridelala manj kot 400 kg odpadkov na prebivalca

smetiPo podatkih evropskega statističnega urada Eurostat je bilo leta 2012 v EU ustvarjenih 492 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, obdelanih pa jih je bilo 480 kg na prebivalca. 42 % komunalnih odpadkov je bilo recikliranih ali kompostiranih, kar je veliko povečanje glede na leto 1995, ko je ta delež znašal 18 %. Največ komunalnih odpadkov so ustvarili na Danskem, Cipru in v Luksemburgu, kjer so presegli 600 kg na prebivalca.

Slovenija se uvršča v skupino osmih evropskih držav, ki so ustvarile najmanj komunalnih odpadkov, in sicer manj kot 400 kg na prebivalca. Največ komunalnih odpadkov se reciklira ali kompostira v Nemčiji, Avstriji in v Belgiji. Po deležu recikliranja v EU je Slovenija z 42 % na drugem mestu takoj za Nemčijo (47 %).

Vir: PEK