5. Eko konferenca – ZELENI TURIZEM DELUJE

cegnarV sredo se je na Gospodarskem razstavišču zaključila 5. Eko konferenca, dvodnevni dogodek ob Dnevu Zemlje, ki ga vsako leto organizira društvo Planet Zemlja. Drugi dan je bil v znamenju trajnostnega turizma. Cilj organizatorjev je bil prepričati, da Zeleni turizem deluje, zato so na dogodek povabili mnoge soustvarjalce slovenskega tranostnega turizma na državni, regionalni in lokalni ravni. K organizaciji sta letos pristopila Javna agencija SPIRIT Slovenija in Zavod tovarna trajnostnega turizma – GoodPlace.

Namen konference je bil združiti poglede in izkušnje v slovenskem zelenem turizmu in predvsem oceniti izzive ob uvajanju in uresničevanju trajnosti. Zeleni turizem deluje s posluhom in ob tesnem sodelovanju vseh deležnikov v turizmu. Na predstavitvah in zelenih omizjih so zato sodelovale tako destinacije kot turistični ponudniki. V ospredju je bila cela vrsta dobrih praks. V Sloveniji je vedno več uspešnih turističnih ponudnikov, ki v veliki meri ali v celoti poslujejo in živijo po trajnostnih načelih, prijaznih ne le okolju in naravi, ampak tudi zaposlenim in lokalni skupnosti. Skupna točka teh ponudnikov je dobra zgodba, ki temelji na družinski ali lokalni tradiciji. Prav to je eden od temeljnjih stebrov in vrednot trajnostnega turizma, ki ščiti, ohranja in oživlja lokalno kulturo – njene običaje, stare obrti, zgodovinsko zapuščino, gastronomsko dediščino in ljudsko izročilo.

Zeleni turizem deluje z vizijo. Vedno večji del investitorjev novih namestitvenih objektov se odloča za energijsko učinkovite zgradbe ter okolju in človeku prijazne materiale. V svojo ponudbo vključujejo vedno večji del lokalnih pridelkov in s tem v turizem uspešno vključujejo lokalne kmete. Pomena in prednosti zdrave hrane se zavedajo tudi veliki ponudniki, kot je denimo Sava Turizem, ki temu posveča vedno več pozornosti. Trajnostno turistično ponudbo povezuje, razvija, usmerja in promovira tudi vedno več destinacijskih organizacij. Konferenca je pokazala, da se prizadevanja v veliki meri odražajo v programih mehke mobilnosti. Svojo zgodbo je predstavila občina Ljubljana, prejemnica nagrade Evropskega tedna mobilnosti. O načrtih so spregovorili tudi predstavniki turizma Gorenjske regionalne destinacijske organizacije, ki turistične produkte uspešno povezujejo s Potniškim prometom Slovenskih železnic.