Borut Pahor: “Mladi raziskovalci ste ambasadorji naše lepe in čiste Slovenije”

pahorPredsednik republike Borut Pahor se je danes ob mednarodnem dnevu Zemlje udeležil zaključne prireditve akcije “Zemljo so nam posodili otroci”, katere cilj je aktivirati mlade, ustanove in lokalne skupnosti k zaznavanju pomembnih dejavnikov na okolje, v katerem živijo in delujejo.

V tem vseslovenskem raziskovalnem projektu učenci druge in zadnje triade osnovnih šol in dijaki srednjih šol skozi raziskovanje nominirajo najboljše, ki s svojim zgledom in dejanji prispevajo k boljši kvaliteti bivanja v njihovih lokalnih okoljih. Letošnji dan Zemlje izpostavlja pomen zelenih mest, ki bi morala postati bolj trajnostno naravnana, čistejša in zdrava. S projektom želijo mladi spodbuditi prehod k energetski učinkovitosti, obnovljivim virom energije in trajnostnim rešitvam v mestih, da bi tako prispevali tudi k zmanjšanju toplogrednih izpustov.

V pozdravnem nagovoru je predsednik Pahor izpostavil, da je akcija tradicionalna in postaja vedno bolj prepoznavna, saj v njej sodeluje vedno več šol in učencev, dijakov ter mentorjev, ki so ustvarjalni in razmišljajo o planetu, na katerem živimo. Mentorjem se je zahvalil za njihovo prizadevno in odgovorno delo pri izpolnjevanju poslanstva za vzgojo mladih ljudi. “Vseslovenski raziskovalni projekt širi kreativnost med mladimi,” je dejal predsednik Pahor in poudaril, da so vsi mladi raziskovalci “ambasadorji” naše lepe in čiste Slovenije in veliko prispevajo k osveščanju o skrbnem ravnanju z naravo, s poudarjanjemu primerov dobrih praks na tem področju pa spodbujajo vse deležnike k vzpostavitvi dobrih rešitev za ohranitev planeta, ki bo ponujal prijazno domovanje in kakovost življenja našim otrokom in njihovim potomcem. Po besedah predsednika Pahorja imajo mladi veliko idej, so zelo ambiciozni in se ne bojijo razmišljati drugače, izven ustaljenih okvirov.

Ob koncu je predsednik Pahor čestital vsem prejemnikom zelenih peres ter priznanj, ki so se izkazali pri raziskovalnih nalogah in izrazil upanje, da bomo z roko v roki, s sodelovanjem in medsebojno pomočjo uspeli predati planet v roke odgovornim ljudem, ki bodo znali izkoristiti vse priložnosti, ki jih Zemlja ponuja za prihodnost.