Podeljena priznanja Zemljo so nam posodili otroci

IMG_8146Na letošnji prireditvi ob dnevu zemlje, je društvo Planet Zemlja podelilo osem priznanj v okviru projekta Zemljo so nam posodili otroci, ki pod častnim pokroviteljstvom vsakokratnega predsednika Republike, poteka že od leta 2006. Letošnji nagrajenci so:

V kategoriji: ODNOS DO OKOLJA

Šolski center Velenje, Šola za storitvene dejavnosti: vsi dobro poznamo nacionalne akcije čiščenja in popisovanja divjih odlagališč v Sloveniji. Številni med nami so v svojih okoljih pri njih tudi sodelovali. A ko ugasnejo medijske luči, se preveč pogosto zgodi, da take akcije nimajo dolgoročnih učinkov. Niso pomembne enkratne, še tako množična akcije, temveč kontinuirana skrb za okolje. Dijaki Šolskega centra Velenje, Šole za storitvene dejavnosti so se lotili na novo popisati divja odlagališča v Saleški dolini ter odločili svoje ugotovitve predati pristojnim. Za to si zaslužijo priznanje v kategoriji odnos do okolja.

V kategoriji: NAJBOLJŠA NOMINACIJA

Šolski center Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja: Šolski center Celje je stari znanec komisije. Še vsako leto so pripravili nominacijo, ki je bila nagrajena. Letos so bili njihovi učenke in učenci še posebej kreativni in so jo izdelali tudi iz okolju prijaznih materialov. Komisija podeljuje naziv najboljše nominacije, nominaciji podjetja Fitmedia, ki jo je izdelal Šolski center Celje.

V kategoriji: NAJBOLJ AKTIVNA ŠOLA

OŠ Horjul: Konkurenca kategorije za najbolj aktivno šolo je vedno zelo ostra. Tokrat se je komisija odločila za šolo, ki je v tem letu uspela ne samo s programi osveščanja in izobraževanja. Uspela jim je celovita energetska prenova šole, ki že prinaša konkretne rezultate pri porabi energentov. Učenci OŠ Horjul so pripravili odločno nominacijo, ki vsebuje tudi dobre opise vseh njihovih dejavnosti, zato si po mnenju komisije letos zasluži naziv najbolj aktivne šole, OŠ Horjul.

V kategoriji: OSVEŠČANJE

Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola: Osvečeni lahko storimo več, zato je to področje še posebej pomembno. Komisija ceni nabor zanimivosti o odpadkih in vsakoletno izvedbo že tradicionalnih ekofestivalov z namenom osveščanja javnosti, ki so ga pripravili v nagrajeni nominaciji. Širiti znanje, osveščati in se medsebojno spodbujati pri varovanju okolja, je ključnega pomena, da pri tem uspemo. Če pri tem učenci izdelajo še zelo zanimiv strip, je uspeh projekta med mladimi skoraj zagotovljen. Učenci Šolskega centra Velenje, Elektro in računalniške šole so v teh letih vložili v projekt Ekofestivala veliko dela, zato si zaslužijo nagrado za osveščanje javnosti.

V kategoriji: ODNOS DO ZEMLJE

OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik in Občina Hrastnik: Ravnanje z odpadki je izjemno pomembno področje, ki opredeljuje naš odnos do zemlje. Nagrajenci so izvedli na svojem področju obsežno anketo o navadah in ravnanju z odpadki, v nominaciji prikazali dejavnosti občine za ohranjanje okolja in izdelali serijo fotomontaž ki osveščajo ljudi o pomenu pravilnega ravnanja z odpadki. Zato se je komisija odločila podeliti nagrado za kategorijo kakovostnega odnosa do zemlje Občini Hrastnik in OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik.

V kategoriji: OHRANJANJE NARAVE

OŠ Dobrova in društvo Ajda: Naravno pridelana hrana in samooskrba Slovenije s hrano sta eni od najbolj perečih vprašanj sedanjosti. Tudi na tem področju pa obstajajo zgledi, ki nam jasno kažejo pot. Zelo domiselna nominacija ki ponazarja različne aspekte ohranjanja narave je komisijo prepričala, da si za ohranjanje tradicije v pridelavi hrane, društvo Ajda in OŠ Dobrova zaslužita nagrado v kategoriji ohranjanje narave.

V kategoriji: VAROVANJE OKOLJA

Gimnazija Kranj in Goodyear Dunlop Sava Tyres: Projekt, ki ga je komisija izbrala za nagrado v kategoriji varovanje okolja, se je začel pred tremi leti in je bil sprva zasnovan kot regionalni projekt, ki je na pobudo gospodarske družbe združeval 13 organizacij, ki so našle skupen interes v osveščanju javnosti o pomenu ohranjanja okolja. V tem času je prerasel regionalne okvirje, saj se mu pridružuje vedno več šol in organizacij. V letu 2013 jih je pri projektu Pozo(ni) na okolje sodelovalo že 44. Zato je komisija mnenja, da si v kategoriji varovanje okolja nagrado zaslužita družba Goodyear Dunlop Sava Tyres in Gimnazija Kranj, ki je pripravila tudi nominacijo.

V kategoriji: ABSOLUTNI ZMAGOVALEC

Dijaški dom Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina: Varovanje okolja se začne in konča s konkretnimi dejanji. Najpomembnejše merilo takih dejanj pa je, da tudi drugim dokažejo, kako malo je potrebno za to, da za okolje storimo nekaj dobrega. Potrebna je le dobra, sveža ideja in energija, da jo uresničimo. Ponovna uporabo starih dežnikov in njihova predelava v nakupovalne torbice je ena takih idej. Preprosto dejanje, ki pomaga reševati pereč okoljski problem plastičnih vrečk, ki jih večina ljudi še vedno uporabi le enkrat. Našli so material za ponovno uporabo in nov uporaben izdelek, ki sta kompatibilna. Učenci Dijaškega doma srednje šole Ajdovščina so tudi nominacijo pripravili na izjemno izviren in z izdelkom usklajen način, ki pritegne pozornost in nam resnično daje praktičen zgled. S projektom so pripomogli tudi k boljšim vezem med dijaki in pedagoškim osebjem, zato je komisija mnenja, da si zaslužijo naziv zmagovalca akcije.